Právne a poradenské riešenia na mieru

"Sme konzultačná a poradenská spoločnosť so sídlom v Londýne. Zabezpečujeme právne, účtovné a daňové poradenstvo predovšetkým pre klientov strednej a východnej Európy".

Mám otázku

Odškodnenie

Uprednostňujeme mimosúdne dohody a rozhodcovské konania, ktoré sú efektívnejšie a menej nákladné. Odmeňovaní sme predovšetkým za výsledky našej práce.


Zabezpečujeme odškodnenia klientov po:
 • pracovných úrazoch
 • dopravných nehodách
 • následkoch trestného činu
 • následkoch občiansko-právneho vysporiadania

Oddlženie

Dobre vieme, že najúčinnejší spôsob vysporiadania Vašich záväzkov je vždy dohoda s veriteľmi o spôsobe ich vysporiadania.


Pomôžeme Vám pri:
 • oddlžení fyzických osôb
 • oddlžení právnických osôb
 • návrhoch na konkurz
 • likvidácií alebo reštrukturalizácií spoločností
Bezdlhov.sk

Poistné plnenie


Zastupujeme klientov pri:
 • mimosúdnych i súdnych vyrovnaniach s poisťovňami
 • vysporiadaniach poistného plnenia
 • návrhoch na konkurz
 • nevysporiadaných náhradách škody zo životného aj neživotného poistenia

Odmeňovaní sme predovšetkým z výsledkov našej práce

PoistnePlnenia.sk

Due diligence

Zabezpečíme právny a ekonomický audit Vášho majetku a zmluvných vzťahov.

 • analýza Vašich zmlúv a dohôd
 • pohľadávok a záväzkov – navrhneme zlepšenia, zabezpečenia a ochranu
 • kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností, hnuteľných vecí, obchodných podielov
 • daňové plánovanie

Riešenie pohľadávok

Zameriavame sa predovšetkým na správu a inkaso pohľadávok, rovnako aj na prevenciu pred vznikom rizikových pohľadávok vznikajúcich z prevádzky nehnuteľností a to:

 • z dlžného nájomného
 • pohľadávky bytových spoločenstiev
 • pohľadávky miest a obcí , ktorým vznikajú v rozpočte obrovské diery

Máme dlhoročné skúsenosti z Veľkej Británie pri inkase pohľadávok. Poskytujeme tiež služby v oblasti preverovania dlžníkov alebo obchodných partnerov. Disponujeme podrobnými databázami fyzických a právnických osôb, prípadne overujeme dlžníkov, alebo obchodných partnerov priamo spolupracovníkom našej spoločnosti.

RieseniePohladavok.eu

Audit


Zabezpečujeme:
 • výkon auditu
 • kontrolu vedenia účtovníctva
 • pomôžeme s optimalizáciou daňovej štruktúry
 • ohodnocovanie spoločností

Kontakt


V prípade akýchkoľvek otázok
nás kontaktujte.

LawTaxes Ltd.
Suite 126 Higham Hill JSC
313 Billet Road
E17 5PX London UK
Company No.: 08478434

Mgr. Patrik Kútny: +421 917 227 715